Tájékoztató

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községégben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját ( hamvasztás, temetés ) az orvossal tudatni kell. Községekben a halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki.

Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.Kórházi elhalálozás esetén a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van.

A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk.

Rendőrségi eseteknél ( baleset, öngyilkosság ) a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.